Domov » Novinky » Due diligence

Due diligence

Portfólio našich služieb sme začiatkom tohto roka doplnili o Due diligence. Tento komplexný produkt je prirodzeným vyústením neustáleho rozširovania našich právnych, ekonomických, daňových, personálnych, účtovných služieb a ostatných služieb spojených so zakladaním, nákupom a predajom obchodných spoločností.