Domov » Novinky » Základné imanie od októbra po novom

Základné imanie od októbra po novom

Aktualizácia 24.9.2013

 

Predseda NR SR navrhol na prerokovanie výborom vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník na 15.10.2013.

Z uvedeného návrhu vyplýva :

„ Ak bola spoločnosť založená pred 01.12.2013 a návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra bol podaný najneskôr do 28.02.2014, práva a povinnosti zakladateľov spoločnosti a správcu vkladu pri založení a vzniku spoločnosti a správe vkladu sa spravujú predpismi účinnými do 30.11.2013.“

Na základe vyššie uvedeného teda vyplýva, že splatenie vkladov spoločníkov na účet v banke sa presúva z 01.10.2013 na 01.12.2013.

Pôvodný článok

 

Dňa 03.07.2013 vláda Slovenskej republiky schválila novelu Obchodného zákonníka, v zmysle ktorej peňažné vklady do základného imania pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným bude potrebné zložiť na osobitný účet v banke.

Od 01.10.2013 k návrhu na zápis do obchodného registra bude povinnou prílohou výpis z účtu v banke, ktorý preukazuje splatenie peňažných vkladov alebo ich častí.

V praxi bežný spôsob splácania peňažných vkladov alebo ich častí do pokladnice založenej spoločnosti už nebude možný, teda doteraz platné vyhlásenie správcu vkladu nahradí výpis z účtu v banke, ktorý preukazuje splatenie peňažných vkladov.