TOMURA CONSULTING s.r.o.
Mlynská 28
040 01 Košice
Výpis z ORSR

IČO: 35 791 497
IČ DPH: SK2020223227
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 13348/V