Uchádzate sa o štátne dotácie, granty či eurofondy?
Plánujete sa zúčastniť verejných obstarávaní ako dodávateľ?
Ste subdodávateľom firmy, ktorá obchoduje so štátom, samosprávou či verejnou správou?
Kupujete či prenajímate si majetok štátu, samosprávy či verejnej správy?

Registrujte sa ako partner verejného sektora.

Kompletná cena už od 499 €. Partner verejného sektora je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prijíma peňažné plnenie z verejných zdrojov, alebo majetok nad zákonom určený limit. Zápis v registri partnerov verejného sektora je potrebný, ak sa podnikateľ alebo iná osoba plánuje zúčastňovať verejných obstrávaní, prijímať štátnu pomoc, alebo nadobúdať od štátu majetok.

Kedy je registrácia povinná?

Registrácia za partnera verejného sektora je potrebná, ak majú byť podnikateľovi poskytnuté finančné prostriedky:

 • prevyšujúce jednorazovo sumu 100 000 €, alebo
 • v úhrne prevyšujúce sumu 250 000 € v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie, alebo
 • ak má osoba jednorazovo nadobudnúť majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, ktorých všeobecná hodnota úhrnne neprevyšuje sumu 100 000 €.

TIP: Stále si nie ste istý, či sa musíte registrovať? Bezplatne posúdenime Vašu zákonnú povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora.

Ako prebieha registrácia?

Registráciu nevykonáva partner verejného sektora sám, ale oprávnená osoba, za ktorú sa považuje:

 • advokát, a teda nami poverená advokátska kancelária
 • notár, banka alebo pobočka zahraničnej banky, audítor, alebo daňový poradca,

ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky, a ktorý na základe zmluvy s partnerom verejného sektora plní povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

5 krokov registrácie na kľúč:

 1. uzatvorenie zmluvy,
 2. identifikácia konečných užívateľov výhod,
 3. identifikácia verejných funkcionárov,
 4. vypracovanie a podanie návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora,
 5. monitorovanie a aktualizácia údajov v registri.

Nechajte všetky starosti spojené s registráciou na nás. Vieme ako na to!

Čo sa stane ak svoju povinnosť zanedbáte?

 • hrozí pokuta až do výšky získaného hospodárskeho prospechu, alebo 1 000 000 € pre spoločnosť a až 100 000 € pre každého štatutára
 • zákaz obchodovania s verejným sektorom
 • hrozba  trestnoprávneho postihu
 • vylúčenie štatutárov až na 3 roky z obchodných spoločností
 • odstúpenie od zmluvy alebo neplnenie zo strany verejného sektora

Oplatí sa vám to riskovať?

Koľko stojí registrácia partnera verejného sektora?

Vieme ako na to! U nás získate vždy najlepšiu službu za najnižšiu cenu. Dôveruje nám viac ako 650 spokojných klientov. Sme špecialisti na poradenské a administratívne služby v oblasti podnikania, verejného obstarávania, práva, ľudských zdrojov, marketingu, manažmentu a daní. Cena registrácie začína už od 499 € bez DPH a konkrétnu cenu sa dozviete po bezplatnom úvodnom stretnutí a prvotnej analýze spoločnosti.